รถขุดเจาะอุโมงค์แบบ Roadheader

ความหมายของRoadheader

 • Road = ถนน
 • Header = หัวเจาะ
 • Roadheader = หัวเจาะถนน
 • Roadheader เป็นเครื่องจักรกลที่มีแขนติดตั้งหัวเจาะ สำหรับขุดเจาะอุโมงค์ที่ใช้เป็นถนนใต้ดิน

ลักษณะของ Roadheader

 • มีลักษณะการทำงานโดยใช้แขนกลเคลื่อนที่ ติดตั้งหัวเจาะไว้ตรงปลายเพื่อขุดดินหรือแร่
 • เมื่อหัวเจาะขุดดินหรือแร่ได้แล้ว จะลำเลียงดินหรือหินที่ได้ออกไปด้านท้าย เพื่อให้สายพานหรือรถบรรทุกใต้ดินขนออกจากหน้างาน
 • ใช้ระบบไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเครื่องจักร
 • ขณะทำงานจะใช้สเปรย์ฉีดน้ำจากหัวเจาะเพื่อป้องกันการกระจายของฝุ่นที่เกิดจากการเจาะ

การใช้งาน Roadheader

 • Roadheader เป็นเครื่องจักรที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เช่น ใช้ในการขุดแร่ ขุดอุโมงค์ ในการทำเหมืองใต้ดิน และในทางวิศวกรรมโยธา ใช้ในการขุดอุโมงค์รถไฟ ท่อระบายน้ำ อุโมงค์ผันน้ำ
 • โดยทั่วไปแล้วเครื่องจักรชนิดนี้จะเหมาะสำหรับการใช้งานกับหินที่ไม่แข็งมากจนถึงแข็งปานกลาง (ที่มีความแข็งแรงอัดน้อยกว่า 120 MPa) และหินที่มีความขัดสีน้อย (non abrasive rock)

ส่วนประกอบของ Roadheader

แขนกล (Boom)

 • แขนของ Roadheader (Boom) จะมีลักษณะเป็นคานยื่นออกมาจากเครื่องจักร ส่วนมากจะถูกควบคุมโดยระบบไฮโดรลิก สามารถขยับขึ้น-ลง หรือโค้งไปตามแนวแกนของตัวมันเองซึ่งเหมาะแก่การใช้งานที่มีการเปลี่ยนทิศทางสำหรับการขุดหน้าอุโมงค์

หัวเจาะ (Cutter Head)

 • หัวเจาะจะติดตั้งที่ปลายแขน (Boom) ของ Roadheader  โดยทั่วไปบนหัวเจาะจะมีแถวของฟันที่ใช้ในการกัด เจาะเนื้อหิน ซึ่งฟันเหล่านี้สามารถถอดเปลี่ยนได้
 • หัวเจาะของ Roadheader จะมี 2 ชนิด คือ Transverse และ Axial/Longitudinal 

หัวเจาะแบบ Transverse

 • หัวเจาะมีลักษณะคล้ายลูกบอล (Ball) หรือโคน (Cone) ติดอยู่ที่ด้านซ้ายและขวา ของปลายแขน แกนหมุนของหัวเจาะแบบนี้จะตั้งฉากกับแขน (Boom)
 • แรงที่ใช้ในการหมุนหัวเจาะและแรงผลักขึ้นลงที่ได้จากแขน เรียกว่าแรงฉีกหรือลาก “Ripping”

หัวเจาะแบบ Axial/Longitudinal

 • หัวเจาะมีรูปร่างเป็นเกลียว (Spiral) ติดอยู่ที่ปลายแขน ในลักษณะขนานกับแนวแขน (Boom) หัวเจาะจะหมุนไปในทิศทางตามแนวแกนของแขน (Boom)
 • แรงที่ใช้ในการหมุนหัวเจาะจะมาจากแรงผลักจากทางด้านข้างที่ได้จากแขน (Boom) เรียกว่าแรงบด “Milling”
 • หัวเจาะแบบนี้เหมาะสำหรับชั้นแร่ที่วางตัวแบบเลนส์ (Lens) หรือ เป็นชั้นบางๆ ซึ่งหัวเจาะแบบนี้จะมีขนาดเล็กกว่า หัวเจาะแบบ Transverse

ฟันกัด (Bit)

 • คุณสมบัติเชิงกลของหินจะเป็นตัวกำหนดในการเลือกใช้ประเภทของฟันกัด และแรงที่ใช้ในการกัดหินหรือแร่ ซึ่งเมื่อหัวเจาะกัดลึกขึ้นก็จะต้องการแรงกระทำที่มากขึ้นตามไปด้วย วัสดุที่ใช้จะต้องทนต่อการเสียดสี ขัดถู และแรงกระแทก โดยส่วนมากฟันกัดจะใช้ทังสเตนคาร์ไบด์ ผสมกับ โคบอล์ทอัลลอย (cobalt alloys) เป็นวัสดุในการผลิต

ประเภทของฟันกัด (Bit)

แผ่นกวาดแร่/ดิน(Spade Board)

 • Spade Board หรือแผ่นกวาดแร่/ดิน มีหน้าที่ในการกวาดแร่หรือดินเข้าสู่ช่องบริเวณตรงกลางของ Roadheader ซึ่งจะถูกลำเลียงไปยังสายพาน เพื่อส่งแร่หรือดินออกจากบริเวณที่ขุดเจาะไปยังด้านหลังของตัว Roadheader

ตีนตะขาบ(Track)

 • Roadheader จะเคลื่อนที่โดยคู่ของตีนตะขาบ ซึ่งตีนตะขาบจะมีวัตถุประสงค์คล้ายกับล้อทั่วไปของยาพาหนะทั่วไป โดยคู่ของตีนตะขาบสามารถทำงานบนพื้นที่เป็นดินและบริเวณที่มีหินแหลมคมได้ เพราะหินแหลมคมจะไม่ทำให้ชุดสายพานตีนตะขาบชำรุดง่าย

สายพานลำเลียงแร่ด้านท้าย

รถเจาะรูระเบิด

 

ANFO - ปุ๋ยระเบิด

 • ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรต (AN) เม็ดขนาด 1-3 มม. มีรูพรุน
 • เมื่อผสมน้ำมันดีเซล (FO) เบอร์ 5 กลายเป็นวัตถุระเบิด

แผนผังการเจาะรูระเบิด