กระบวนการผลิตโลหะ

การผลิตโลหะโดยทั่วไปจะใช้วัตถุดิบที่มีแหล่งกำเนิดจาก 2 แหล่ง คือ แหล่งธรรมชาติหรือแร่โลหะและแหล่งทรัพยากรหมุนเวียนหรือเศษโลหะ โดยกระบวนการผลิตโลหะจากสินแร่ส่วนใหญ่เป็นกระบวนการรีดักชั่น เนื่องจากโลหะในสารประกอบมีเลขออกซิเดชั่นเป็นบวก การก่อให้เกิดปฏิกิริยา รีดักชั่นเพื่อให้ได้โลหะอาจทำได้หลายวิธี เช่น

 1) การใช้ความร้อนที่อุณหภูมิสูง (Pyrometallurgy)

 2) การใช้สารละลายเคมีเพื่อสกัดโลหะออกจากแร่ (Hydrometallurgy)

 3) การใช้กระแสไฟฟ้า (Electrometallurgy)

 สำหรับการผลิตโลหะจากเศษโลหะเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีเหลือน้อยลงทุกทีแล้ว ยังเป็นวิธีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากและใช้พลังงานในการผลิตน้อยกว่าการถลุงแร่จากสินแร่มาก โดยกระบวนการผลิตทั่วไปจะใช้ความร้อนเพื่อหลอมเศษโลหะเป็นของเหลวแล้วใช้สารเคมีเพื่อทำให้เป็นโลหะบริสุทธิ์หรือปรับส่วนผสมให้ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ

หมวดหมู่: 

หัวข้อในเรื่อง กระบวนการผลิตโลหะ