แร่โลหะ

Metallic minerals

เป็นแร่ตามธรรมชาติที่เป็นส่วนประกอบของโลหะ  สามารถนำไปถลุงหรือแยกเอาโลหะในแร่มาใช้ประโยชน์ มาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตโลหะ ส่วนใหญ่เป็นแร่ออกไซด์และซัลไฟด์ แร่โลหะที่สำคัญ เช่น เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก ทังสเตน แมงกานีส

 
 
หมวดหมู่: