การทำเหมืองวิธีอื่น

วิธีการทำเหมืองแบบอื่นที่นอกเหนือจากเหมืองผิวดิน และเหมืองใต้ดิน เช่นการทำเหมืองละลายแร่ การทำเหมืองเรือขุด Highwall Mining Auger Mining