วัตถุระเบิด

Explosives

สารเคมีที่สามารถถูกกระตุ้นด้วยความร้อนหรือแรงกระแทกหรือกระแสไฟฟ้า เกิดปฏิกิริยาคลายความร้อน วัตถุระเบิดจะสลายตัวรวดเร็วและรุนแรง ให้แก๊ส พลังงานความร้อน  และแรงดันจำนวนมาก