การขนส่งลำเลียง

Mine Haulage

ระบบการขนส่งลำเลียงดิน หิน และแร่ในเหมือง โดยพื้นฐานนิยมใช้รถบรรทุกแร่ แต่ถ้าต้องขนส่งตาม้สนทางที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยจะใช้สายพานลำเลียง นอกจากนี้อาจจะใช้ลิฟท์และกว้านในปล่องใต้ดิน โดยแต่ละประเภทมีวิธีใช้งานที่แตกต่างกันไป