การแต่งแร่

Ore separation/Mineral processing

เป็นกระบวนการทางกายภาพหรือเคมี ที่ทำให้แร่มีความบริสุทธิ์ขึ้น ประกอบด้วยการย่อย บดละเอียด คัดขนาด และแยกเอาแร่มลทินและสิ่งเจือปนออกไปให้มากที่สุด จนเป็นหัวแร่ (Concentrate) ที่มีความสมบูรณ์เพียงพอในการนำไปใช้ประโยชน์ด้วยการสกัดให้ได้โลหะบริสุทธิ์