การวิเคราะห์และทดสอบแร่ต่างๆ

Mineral Assaying

แร่นั้นแตกต่างกันด้วยส่วนประกอบทางเคมีโครงสร้างของอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบในแร่ และการจัดวางตัวของธาตุทำให้แร่มีคุณสมบัติต่างๆ กันออกไป คุณสมบัติของแร่นั่นแหละเป็นแนวทางที่ทำให้เราตรวจวิจัยตัวอย่างได้ ในการตรวจตัวอย่างที่ไม่ทราบว่าเป็นแร่อะไรนั้น จากลักษณะรูปร่าง ภายนอก จะทำให้เราพอจะเดาได้ หรือคาดคิดก่อนว่าควรจะเป็นแร่อะไร หรือคิดว่าแร่อะไรบ้างที่เกิดในลักษณะเช่นนั้น ต่อไปก็มาดูคุณสมบัติต่างๆ แต่ละ อย่าง จนสามารถที่จะตัดทอนไป จนจำกัดให้แคบเข้ามาสู่คุณสมบัติเฉพาะตัวของตัวอย่างนั้น

 

 

หัวข้อในเรื่อง การวิเคราะห์และทดสอบแร่ต่างๆ