สถาบันการศึกษาด้านแร่

เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้ความรู้เชิงทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่  เพื่อการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั่วไปและต่างประเทศ แนะนำสถาบันการศึกษาด้านเหมืองแร่ในประเทศไทย ให้กับผู้สนใจ