ตัวจุดระเบิด

Initiation Devices

อุปกรณ์หรือเชื้อประทุที่มีความไวต่อการระเบิด รให้พลังงานเริ่มต้นเพิ่อใช้สำหรับจุดระเบิด

หมวดหมู่: